Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

1. Sipariş Kabulu

Yazılı olarak tarafımızdan teyit edilmedikçe hiç bir sipariş ve sözleşme yerine getirilmeyecektir. Sadece tarafımızdan teyit edilmiş siparişin içinde yer alan ürünlerin temini için sorumluluk kabul edilecektir. Kesinleşmiş sipariş tarafımızdan resmen kabul edilinceye kadar, fiyatları ve teslimat süresini değiştirme hakkı firmamızda saklıdır. Alıcı tarafından sağlanacak belgelerle üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmeyeceğinin güvencesini vermek yine alıcının sorumluluğundadır. Alıcı aynı zamanda üçüncü tarafların kayıp, hasarlı ürün ve ya benzeri gibi bize gönderilen iddialarına karşı direkt hiç bir sorumluluğumuzun olmadığını garanti altına almalıdır. Alıcının satın alma koşulları ancak firmamızın yazılı teyidine binaen geçerlidir. Alıcı tarafından her ne olursa olsun legal hale gelmiş ve bağlayıcı nitelikte olan bir siparişin iptal edilmesi durumunda iptal tazminatı talep etme hakkımız doğar. Standart ürünler için bu tazminat satış bedelinin % 10’u kadardır. Standart olmayan ürünlerde ekstra üretim maliyetleri de talep edilir. Bu gibi durumlarda önceden imal edilmiş ya da kısmen üretilmiş parçalar alıcıya teslim edilecektir

2. Teslimat Süresi

Siparişte teyit edilen teslim süresinin tarafımızdan yerine getirilmesi için alıcının teslimat öncesinde belirtilen tüm ödeme koşullarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Fabrikalarımızda ya da tedarikçilerimizin fabrikalarında öngörülemeyen aksaklıklar neticesinde teslimat süresine uyamamış oluşumuz alıcıya siparişi iptal etme hakkını bahşetmez. Ancak aksaklıkların uzun sürmesi durumunda siparişi kendimiz iptal etme hakkını saklı tutarız. Teslimat sürelerine uyamadığımız takdirde her hangi bir ceza ya da tazminat ödeme yükümlülüğümüz yoktur.  Eğer alıcı ürünleri teslim alma zorunluluğunu yerine getirmezse riski ve maliyeti alıcıya ait olmak üzere ürünleri kendi takdir yetkimize dayanarak depolama hakkımız vardır. Ve aynı zamanda derhal alıcıya faturalandırma hakkımız vardır.  Parsiyel sevkiyat yapma hakkımız ve de alıcının bunu kabul etme zorunluluğu vardır. 

3. Siparişin Tamamlanması ve Sevkiyat

Sevkiyat alıcıya ait olduğu durumlarda; teslimat taşıyıcı ya da nakliyeciye ürünler teslim edildiği anda tamamlanmış farzedilir. Aynı şekilde teslimat alıcı ürünleri almakta gecikse bile teslimata hazır edildiği anda yapılmış farzedilir.  Ürünlerin yüklenmesi ve sevk edilmesi alıcının riski altındadır. Sevkiyat sırasında oluşacak hasar ya da kayıp yine alıcının riski altındadır. Sevkiyatın tarafımıza ait olduğu durumlarda bütün sorumluluk tarafımıza aittir. Alıcının kayıp ya da hasarlı ürün alması durumunda teslimat sırasında bunu rapor etmesi ve tarafımıza biran önce bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ürünler eksiksiz ve kayıpsız teslim alınmış farzedilir ve sorumluluk kabul edilmez.

4. Fiyatlar

Sipariş formu üzerindeki fiyatlar ancak tarafımızdan onaylandığı zaman geçerlidir.  Sipariş formu üzerindeki adetlerin hepsi alıcıya sevk edilinceye kadar herhangi fiyat artışı tarafımızdan yansıtılmaz.

5. Boyutlar, Ağırlıklar ve Dökümantasyon

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda  ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6. Ödemeler

Aksi belirtilmedikçe verilen fiyatlar net ve peşin fiyatlardır. Bayilik anlaşması yapıldığı zamanlarda verilen fiyat listesinin üzerinden indirim oranı, ödeme şekli ve vadesi tarafınıza bildirilir. Gecikme durumunda banka faiz oranları üzerinden gecikme bedeli tahsil edilir. Ödeme karşılığı verilen evrağın karşılıksız çıkması durumunda önce alıcıyla görüşülür. Duruma binaen bütün masraflar alıcıdan talep edilir. Sonuç alınamadığı takdirde ödemenin tahsilatı için tarafımızdan yasal süreç başlatılır. Üçüncü şahısların evraklarının karşılıksız çıkması durumunda firmamız yine ilk önce durumu alıcıya bildirir ve akabinde son duruma göre yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Ödeme karşılığı verilen çeklerin ve senetlerin karşılıklı anlaşmaya varılan vade başlangış süreleri ürünlerin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar. 

7. Mülkiyet Hakkının Korunması

Ödemesi alınıncaya ve ya tamamlanıncaya kadar firmamız ürünlerin üzerinde mülkiyet hakkını saklı tutar.

8. Şikayetler

Şikayetler ürünler alıcı tarafından alındıktan itibaren 14 gün içerisinde tarafımıza bildirilmelidir.  Aksi halde firmamız yasal bir sorumluluk kabul etmez.  Zamanında bildirilen şikayetler neticesinde uygunsuz ürün tarafımıza ulaştırıldıktan ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hatanın yanlış üretimden kaynaklandığı tespit edilirse ücretsiz olarak sağlam ürünle değişimi yapılır.  Ancak uygunsuzluk kullanıcının kullanım kılavuzuna uymamasından ötürü kaynaklanmış ise firmamız sorumluluk kabul etmez

9. Sözleşme Yükümlülüklerimizden Muaf Olduğumuz Diğer Durumlar

a.  Savaş ve genel seferberlik durumları bizi her türlü mevcut sözleşmeden muaf tutar. Bu olaylar sırasında alıcıya sözleşme koşullarını yerine getiremeyeceğimizi önceden bildirmeye çalışırız. 

b.  Takip eden olaylar öngörümlenemeyen durumlara dahildir: Bizim ve ya bize yardımcı malzeme temin eden tedarikçilerimizin fabrikalarındaki arıza, grev ve işçilerin lokavt durumları. Bu gibi durumlarda mevcut sözleşmelerden firmamız muafiyet haklarını saklı tutar. 

c.  İtinalı ve ihtiyatlı bir işadamı tarafından bile öngörümlenemeyecek nedenlerin ortaya çıkmasıyla oluşan yeni koşullarda imzalanan sözleşmenin imzanlanmasının mümkün olamayacağının farzedilmesi durumunda mevcut sözleşmenin bütünü değiştirme hakkımız vardır. Ya da yeni koşullara göre sözleşmeyi yenilemeyi talep etme hakkımız vardır. 

d.  Birincil hammadde haline gelen enerji kesintilerinden (doğalgaz vb.) ötürü firmamız yeniden üretime geçilene kadar siparişin teslimatını erteleme ya da daha üretilmemiş kısmını iptal etme hakkını saklı tutar.

10. Yargı ve Mahkeme Yeri

Türkiye’deki iştirakimiz Ulucak – Kemalpaşa – İzmir’de bulunduğundan iş bağlantısı ile bağlantılı olarak herhangi bir anlaşmazlık durumunda konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mahkemeleri yetkilidir.

11. İstisnai Durumlar

Bu belgede belirtilen hususlardan sapmaların ve / ve ya  eklemelerin legal olması için her zaman açıkça tarafımızdan yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir.