CE İşaretlemesi ve Performans Beyannamesi (DoP)

CE İşaretlemesi ve Performans Beyannamesi (DoP)

CE İşaretlemesi ve Performans Beyannamesi (DoP)

Rettig ICC ürünleri CE İşareti taşımaktadır. Rettig ICC’nin performans beyannamesi ve kaynak gösterilen, ürünlerin ayrıntılı performans tanıtımını içeren D ve M adlı ek dosyalar ise Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince mevcuttur. RICC’nin ilişikteki, güncel performans beyannamesine ve ek dosyalara bakınız.