BANI

Bu şık keskin kenarlı dizayn parlak krom kaplamasıyla modern ve farklı bir radyatör olarak ortaya çıkıyor.  

Modellere genel bakış

Bu şık keskin kenarlı dizayn parlak krom kaplamasıyla modern ve farklı bir radyatör olarak ortaya çıkıyor. Alanınız sınırlı olsa dahi bu seçkin radyatörden asla ödün vermek zorunda değilsiniz. 

Width  Uzunluk 532
Height  Yükseklik 1108 1800

Teknik bilgiler

Aşağıda en önemli teknik veriler hakkında genel bilgi edinebilirsiniz.

Perfomans

Kod En (mm) Boy (mm) Btu/hr Δ50°C Kcal/hr Δ50°C Watts Δ50°C
FAN1 532 1108 1119 282 328
FAN2 532 1800 1767 445 518

CE İşaretlemesi ve Performans Beyannamesi (DoP)

AB’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğince, yapı malzemelerinin, bunlara entegre edilmiş ısı kaynağı olmayan radyatör ve konvektörler de dahil olmak üzere, gerekli uyumlaştırılmış EN-442 Ürün Standartları  ve performans beyanı (DoP) ile uyum içinde olup CE ile işaretlenmiş olması  gerekmektedir. CE İşaretlemesi, her ürünün üretim, test ve teslimat koşullarıyla uyumlu bir şekilde üretim sürecinin gereklerini yerine getirdiği anlamına gelmektedir. Bu yönetmelik 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girmiştir.

Rettig ICC ürünleri CE İşareti taşımaktadır. Rettig ICC’nin performans beyannamesi ve kaynak gösterilen, ürünlerin ayrıntılı performans tanıtımını içeren D ve M adlı ek dosyalar ise Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince mevcuttur. RICC’nin ilişikteki, güncel performans beyannamesine ve ek dosyalara bakınız.